… zijn een belangrijk onderdeel van het project Werken aan de wereld. Elk jaar kunnen maximaal twaalf studenten via het project stage lopen in een ontwikkelingsland, vooralsnog alleen in Kenia of op de Filipijnen. Het gaat altijd om een vakstage van drie maanden bij een organisatie die aansluit bij de opleiding. De stagiairs documenteren hun ervaringen via blogs, foto's en filmpjes.

 

"Een aanrader voor iedereen!" (oud-stagiair Werken aan de wereld)

 

Steun werven

Na afloop van zo'n internationale stage zetten de oud-stagiairs in Nederland activiteiten op. Denk aan presentaties of workshops over hun ervaringen. Ook werven ze steun voor het goede doel van de organisatie waar zij stage liepen, bijvoorbeeld onder medestudenten. Zo blijven ze ook na hun reis invulling geven aan hun wereldburgerschap, als ambassadeurs voor Werken aan de wereld.

 

Samenwerken

Steun van medestudenten hoeft overigens niet financieel te zijn. Integendeel, samenwerkingsverbanden zijn ook heel goed mogelijk. Zo kunnen medestudenten de oud-stagiairs helpen een folder te maken voor het goede doel. Of kunnen ze bijvoorbeeld meedenken over een ondernemingsplan voor een kinderopvanghuis.