... is al jaren onderwerp van academische debatten. Het project Werken aan de wereld gaat uit van een eenvoudige, brede beschrijving. Een wereldburger is iemand die zich betrokken voelt bij de wereld om zich heen – ook over de grens van het eigen land. Bovendien handelt de wereldburger in overeenstemming met die betrokkenheid. Hij zet zich dus in voor een betere wereld.

 

Waarom is wereldburgerschap belangrijk?

Internationaal vervoer en ICT worden steeds verfijnder, veiliger en betaalbaarder. Meer en meer mensen maken er daardoor gebruik van. Het gevolg is een toename van internationale contacten, ontmoetingen, relaties en informatiestromen. Onder politici, ondernemers, medici, religieuzen, war lords, kunstenaars, journalisten én 'gewone burgers'. Inclusief studenten.

Handelswaar, ideeën, woorden en beelden: ze verspreiden zich door al dat contact razendsnel over de wereld. Net als ziektes, milieuschade en oorlogen. Maak je geen gebruik van ICT? Reis je niet? Spreek je geen wereldtaal? En ben je niet op de hoogte van mondiale kwesties? Dan voel je je al snel verloren, en dreig je sociaal én professioneel in de problemen te komen.

 

Wat is wereldburgerschapsonderwijs?

Goed onderwijs helpt te voorkomen dat je later in zulke problemen komt. Het bereidt studenten daarom voor op de valkuilen en kansen van de 'global economy'. En op een sociaal of gezinsleven dat zich over meerdere culturen kan uitstrekken. Bovendien laat dit 'wereldburgerschapsonderwijs' studenten zien hoe zij mondiale problemen te lijf kunnen gaan. Want ook zo zullen zij hun toekomst veilig moeten stellen.
Veel scholen passen al vormen van wereldburgerschapsonderwijs toe. Alleen gebruiken zij daar niet deze term voor. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingseducatie, lessen in duurzame ontwikkeling, vredeseducatie, mensenrechteneducatie en interculturele vorming. Het gaat om wereldburgerschapsonderwijs, zodra het studenten de kennis en vaardigheden bijbrengt om aan een goede toekomst te bouwen in een geglobaliseerde wereld.

 

Wat leren studenten precies?

Wereldburgerschap vereist kennis van de wereld, de eigen omgeving en de relatie daartussen. Het vereist bovendien kennis van de mondiale uitdagingen van deze tijd. En van internationale samenwerking. Om al deze kennis te kunnen toepassen, zijn ook de volgende vaardigheden nodig:
 

  • het vermogen kritisch na te denken en een mening te vormen;
  • het vermogen samen te werken en conflictoplossend te handelen;
  • een internationale houding en waardenoriëntatie;
  • een positief zelfbeeld en respect voor anderen;
  • (maatschappelijke) betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel.


Ontdek waarmee je rekening moet houden als je wereldburgerschap in het mbo wilt integreren op de website van het NCDO.

 

"De wereld is groot, maar je moet hem klein zien. Je bent er om elkaar te helpen" (oud-stagiair Werken aan de wereld)