... zijn een belangrijk onderdeel van Werken aan de wereld. Wij evalueren het project minimaal twee keer per jaar met een stuurgroep. Bovendien meten we het effect van onze activiteiten. Niet alleen het effect op de studenten en stagiairs, maar ook van hun omgeving (familie, vrienden). NCDO, kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking, voert voor ons als onafhankelijke deskundige het onderzoek uit, inclusief nulmeting en controlegroep.

 

Evaluatie stageprogramma (2014)

In het voorjaar van 2014 heeft NCDO het stageprogramma tussentijds geëvalueerd. Op het moment van de tussenevaluatie waren er vier groepen studenten via Werken aan de wereld op stage geweest. NCDO meet veranderingen in houding en gedrag aan de hand van 24 stellingen uit de barometer van mondiaal burgerschap. Tijdens de tussenevaluatie zijn de resultaten op drie vragen onderzocht. De definitieve analyse van alle resultaten verwachten we in maart 2015, als alle groepen teruggekeerd zijn van stage.

 

Evaluatie lessenserie (2013)

In oktober 2013 is het eerste (deel)onderzoeksrapport door NCDO uitgebracht. Het bevat de uitkomsten van het onderzoek naar de effecten van de lessenserie van 15 lesuren op het gebied van wereldburgerschap, die 250 studenten in het voorjaar van 2013 volgden.

In het najaar van 2014 schreef Marije van Gent, onderzoeker bij het NCDO, een column over het verrassende verband tussen de lessenserie en de stijgende populariteit van fairtrade chocolade in de supermarkt. Je leest de column op OneWorld.nl